VAŽNI DATUMI

 

8. april 2019 Rok za dostavljanje sažetaka
10. april 2019 Obavijest odabranih sažetaka
11. april 2019 Početak registracije, ceremonija otvaranja
11. april 2019 Ceremonija zatvaranja
10. maj 2019 Rok za dostavljanje gotovih radova
30. juni 2019 Objavljivanje odabranih radova