8. april 2018

Rok za prijavu sažetka

23. april 2018

Početak registracije i ceremonija otvaranja

23. april 2018

Ceremonija zatvaranja

20. maj 2018

Rok za prijavu radova

15. juli 2018

Online objava Zbornika radova 5. studentskog simpozija